ATEUS® OMEGA POBOČKOVÁ TELEFÓNNA ÚSTREDŇA
ÚVOD |  KONTAKT  |  REFERENCIE 
nadpis
TELEFÓNNE ÚSTREDNE ATEUS®
Elektronické vrátniky a videovrátniky s pripojením k telefónnej ústredni - Conex, spol. s r.o.
» späť na ÚVOD
» späť na ATEUS®


    Objednajte dodávku (tovar) »tu

POBOČKOVÁ TELEFÓNNA ÚSTREDŇA ATEUS® OMEGA

Telefónne ústredne ATEUS® Omega predstavujú moderné systémy, ktoré v sebe integrujú profesionálne komunikačné nástroje spolu so štandardnými rozhraniami pre všetky telekomunikačné siete (ISDN BRI, GSM, VoIP). Sú optimálnym riešením pre malé a stredné spoločnosti - disponujú rozsiahlymi možnosťami nastavenia a zároveň efektívne napomáhajú ku znižovaniu prevádzkových nákladov.

VARIANTY PREVEDENIA TELEFÓNNYCH ÚSTREDNÍ ATEUS® OMEGA

ATEUS OMEGA Basic

Pobočkové telefónne ústredne ATEUS® Omega sú vyrábané v dvoch prevedeniach:

  ATEUS® Omega Basic   ( kapacita do 24 portov )

  ATEUS® Omega Business   ( kapacita do 56 portov )

Hlavné funkcie a možnosti nastavenia a služieb sú rovnaké pre obidve verzie ústredne. Rozdiely vo vybavenosti jednotlivých verzií sú uvedené nižšie.

HLAVNÉ FUNKCIE

ATEUS OMEGA Business

  diaľkovo programovateľná a dohľadovateľná hybridná pobočková
        ISDN telefónna ústredňa

  volanie a prepojovanie hovorov z telefónov v rámci firmy zadarmo

  vysoko modulárny systém - možnosť rozširovania po 2 portoch

  100%-ná podpora pre vybudovanie spojenia na 12 ISDN kanáloch naraz

  originálna možnosť pripojenia interných GSM brán priamo na zbernicu PBX

  možnosť pripojenia ďalších externých GSM brán - analógových, ISDN BRI

  využívanie komfortných sekretárskych a manažérskych systémových telefónov

  možnosť využitia  Mobility Extension - mobil sa stáva ďalšou pobočkou ústredne !

  vstavaný LCR šetriaci automat - umožní po nastavení pre všetky vnútorné linky :

-  smerovanie hovorov do pripojených sietí  (ISDN, GSM, VoIP, alternat. operátori)

-  automatický výber najvýhodnejšej a teda aj najlacnejšej cesty pre každý hovor

  DISA prevoľba na analógových vstupných linkách pre každého účastníka

  DDI - priama - prevoľba na každého vnútorného účastníka po linkách ISDN

  vstavaný buffer - záznamová pamäť - na záznam systémových dát o prevádzke
       ústredne až pre 3000 hovorov  (bez pripojenia PC alebo iného externého bufferu !)

  doplnenie VoIP modulom  - protokol SIP (kodeky G.711, G.729) alebo H.323 protokol

  vlastný SIP PROXY server - pripojenie "n" SIP telefónov

  možnosť pripojenia elektronického vrátnika ATEUS® Helios   ( ... viac o Heliose )

  prepäťové ochrany - vo všetkých rozvodných moduloch a moduloch prenášačov

  CTI aplikácia - jedna licencia je súčasťou každej základnej zostavy

ROZDIELY MEDZI VERZIAMI BASIC a BUSINESS

ATEUS OMEGA - rozhrania

Telefónna ústredňa ATEUS® Omega Business je pri porovnaní s verziou Basic naviac
vybavená (resp. umožňuje naviac) :

  interný zdroj hudby pre spríjemnenie čakania počas prepojovania hovorov

  informačný displej a hodiny na kryte ústredne

  vyššia kapacita ústredne - využitie až 56 portov  (vonkajšie + vnútorné linky)

» späť na ATEUS®

VÝHODY RIEŠENIA S ÚSTREDŇOU OMEGA

  jednoduchá inštalácia, široké možnosti nastavenia, veľký výber služieb

  originálne rozhranie - XAPI server - pre prepojenie s informačným systémom firmy

  komfortné riešenie aj vysoko špecifických režimov volaní požadovaných klientom

  jediná ústredňa s integrovanými GSM bránami (pripojenie priamo na zbernicu PBX)

TYPY ROZHRANÍ A POČTY LINIEK  [ maximálna konfigurácia ]

ATEUS® Omega Business ATEUS® Omega Basic

Typ rozhrania Počet liniek / kanálov
Vonkajšie analógové linky 24
ISDN BRI (2B+D) linky 6 ISDN modulov
(12 ISDN liniek)
Vnútorné analógové linky 56
Vnútorné systémové linky 20
Rozhranie E+M  -  priečkové prepojenie ústrední Omega 12
Interné GSM brány 6 kariet / 2xGSM modul
(12 GSM kanálov / SIM)
Externé GSM brány 24
Vnútorné AUDIO 8
VoIP kanály - vonkajšie 4
Typ rozhrania Počet liniek / kanálov
Vonkajšie analógové linky 24
ISDN BRI (2B+D) linky 6 ISDN modulov
(12 ISDN liniek)
Vnútorné analógové linky 24
Vnútorné systémové linky 20
Rozhranie E+M  -  priečkové prepojenie ústrední Omega 12
Interné GSM brány 6 kariet / 2xGSM modul
(12 GSM kanálov / SIM)
Externé GSM brány 24
Vnútorné AUDIO 8
VoIP kanály - vonkajšie 4

MOŽNOSTI NASTAVENÍ A SLUŽIEB - ĎALŠIE VLASTNOSTI

Množstvo praktických nastavení pri programovaní - niektoré príklady :

  určenie núdzových čísiel  (môžu voliť všetci účastníci, aj bez oprávnení)

  nastavenie až 16 každoročných sviatkov  (ústredňa sa bude správať ako v nedeľu)

  nastavenie automatického prechodu na letný alebo zimný čas

  priradenie rozdielnych MSN  (služobné a súkromné hovory)  na vnútorných linkách pre ľahké vyúčtovanie nákladov

  nastavenie a využívanie virtuálnych liniek vo verzii Business - fyzicky neexistujúca pobočka na ktorej účet,  nastavené
        oprávnenie,  nastavený LCR automat a ďalšie parametre je možné vykonať odchádzajúci hovor  (chránené kódom)

  spoločné skrátené voľby - do ústredne je možné zadať až 200 spoločných skrátených volieb

  osobné skrátené voľby - pre užívateľov systémových telefónov je možné naviac zadať 112 súkromných volieb, ktoré sa dajú
        vyvolať len z konkrétneho systémového telefónu

Množstvo služieb - niektoré príklady :

  služba nasleduj ma (v prípade, ak plníte úlohy v inej kancelárii)

  označenie hovoru číslom obchodnej zákazky - číslo zákazky bude aj na výpise z telefónnej prevádzky pre určenie nákladov

  rozhlas - umožní Vám prehovoriť z Vášho telefónu do pripojeného rozhlasu alebo vonkajšieho zosilňovača

  budenie telefónom - jeden budík s denným budením v nastavenú dobu, jeden budík jednorázový

  volanie dispečera (detské volanie) - vyzdvihnutím slúchadla telefónu bude automaticky volené naprogramované číslo

  hotelové služby - nastavenie budíkov, zablokovanie (odblokovanie) odchádzajúcich volaní jednotlivým linkám alebo celým
        oddeleniam cez vonkajšie linky, nerušiť prichádzajúcimi vnútornými hovormi na určenej linke alebo oddelení

  konferencie - možnosť vybudovania akokoľvek veľkej konferencie, v extrémnom prípade aj konferenciu všetkých vnútorných
        účastníkov so všetkými vonkajšími linkami (umožňuje tiež vybudovať viacej menších konferencií v rámci ústredne)

  kvalitný fax-prepínač - dokáže rozpoznať faxové volanie a automaticky ho presmerovať na fax; služba rýchleho pripojenia
        na fax
znamená, že voľbou určených znakov prepnete okamžite na fax v prípade, ak až v priebehu hovoru počujete faxový tón

  rezervácia vnútornej alebo vonkajšej linky v prípade momentálneho obsadenia

  reverzný režim vnútorných liniek pri častom telefonovaní do verejnej siete - po zdvihnutí získate prístup priamo na vonkajšiu
        linku (nemusíte točiť "0"), v rámci vnútorných liniek potom používate FLASH alebo priamu tlačidlovú voľbu

Rozdelenie komunikačného systému na 2 samostatné ústredne - v prípade dvoch firiem v jednom objekte môže každá z nich :

  mať vlastnú operátorku / spojovateľku

  mať svoj vlastný fax a záznamník

  nezávisle na druhej firme mať nastavený režim DEŇ a NOC

  samostatne vyhodnocovať hovorné za hovory z pridelených telefónov

  mať svoj nezávislý dverný systém ATEUS® vrátnik

  mať pridelené svoje vonkajšie linky atď.

Diaľkový dohľad ústredne umožňuje :

  okamžitú reakciu na potreby zákazníka (stačí zaslať e-mail s presným popisom požadovaného zásahu)

  programovanie komunikačného systému ATEUS® OMEGA zo servisného strediska Conex, spol. s r.o.

  zmenu firmware

  trasovanie ISDN modulov

  nastavenie časového RESETU

  sledovanie stavu portov v PBX

  sledovanie prevádzky na hovorových zberniciach

  načitanie DÁT pre účtovanie hovorov

  načítanie log-systémových DÁT

2N originálne softwarové rozhranie  -  tzv. XAPI server

  zabezpečuje obojsmerný prenos dát medzi ústredňou a pripojeným PC serverom

  XAPI SERVER prepojuje svet  XML  komunikácie s produktmi 2N  (ústredne, GSM brány) - otvára široké možnosti
        pre tvorbu SW aplikácií pre pobočkové ústredne ATEUS® Omega podľa špecifických požiadaviek užívateľa a prepojenie
        ústredne s informačným systémom firmy

Bohaté softwarové vybavenie pobočkových telefónnych ústrední ATEUS® Omega

  ATEUS® Program - pre jednoduchú obsluhu ústredne a jej programovanie cez PC

  ATEUS® Panel - program monitorujúci všetku prevádzku na ústredni pomocou sieťového alebo sériového prepojenia

  ATEUS CTI® telefónia - program pre ovládanie telefónu cez PC (1 licencia je v cene základnej zostavy)

STIAHNITE SI ...


» späť na ÚVOD
» späť na ATEUS®