Domový vrátnik

Domoví vrátnici

                      Úvod - Hlavná stránka                                                                                                  Predošlá stránka
Späť na predchádzajúcu stránku

Domový vrátnik

Ako významná zložka ochrany obyvateľov obytných domov a pracovníkov admimistratívnych budov a výrobných objektov
nesporne patria elektrický domoví vrátnici. V ponuke sú najmä domoví vrátnici ďalej uvedených obchodných značiek.

Kliknutím na obrázok presmerujete túto stránku na podstránku vrátnika uvedeného nad obrázkom.

  • CzechPhone (bezkonkurenčne nízka cena a vysoká kvalita, odporúčame),
  • Tesla KARAT,
  • Tesla GUARD,
  • ACO (zabezpečujeme len servis),
  • LASKO - Laskomex (zabezpečujeme len servis),
  • BPT (zabezpečujeme len servis),
  • ATEUS® Helios (vyžaduje pripojenie na pobočkovú telefónnu ústredňu PBX),
  • 2N® HELIOS IP (inteligentný, prenos signálu výlučne po dátovej sieti LAN),
  • GSM-MULTI-263t (inteligentný, bezdrátový prenos signálu po sieti GSM).

Ponúkame systémy domových vrátnikov sú rôznej cenovej úrovne a od rôznych výrobcov. Ak však hlavným ukazovateťom pri ich výbere
je cena, spomeňme si na starú múdrosť: "som taký bohatý aby som kupoval lacné veci?". Preto pred výberom odporúčame sa poradiť.
My vám navrhneme kvalitné, spoľahlivé a vhodné riešenia v rôznych cenových úrovniach. Spoľahnite sa na naších odborníkov.
Pri výbere Vás vždy upozornia aj na vhodnosť takéhoto výberu. Pretože nie každé riešenie, aj keď je akokoľvek kvalitné a spoľahlivé,
je aj vhodné. A malokedy je pritom rozhodujúca cena.

Vo väčšine viacpodlažných bytových domoch sú inštalovaní domoví vrátnici s jednoduchým dorozumievacím systémom (tzv. zvončeky)
značky Tesla. Tento systém bol v minulosti štandardne dodávaný ako analógový - štvorvodičový dorozumievací systém. Má obmedzené
užívateľské vlastnosti. Umožňuje návšteve len vyzvonenie bytu od domových dverí na bytový telefón (tj. jednoúčelový domový domofón) a
odblokovanie zámku domových dverí pomocou tohto domofónu. Pritom takto vyzvonený hovor (žiadosť o otvorenie) počuje v byte nielen
ten komu je určený. Lebo vyzvoní aj všetky domofóny v dome a počujú ho aj všetci ostatní obyvatelia domu na ich domofónov. Teda vchodové
dvere zo svojho domofónu môže otvoriť praktický každý. Je bežnou praxou, že z bytov sa odblokuje zámok domových dverí pre každého,
aj pre neželaného návštevníka. Takýto vrátnik, aj keď je technický dlohodobo spoľahlivo a fungujúci, avšak v dnešnej dobe nespĺňa
ani tie najelementárnejšie požiadavky na bezpečnosť obyvateľov domu a ochranu ich mejetku.

Preto ak vlastník (správca) domu uvažuje o vynaložení finančných prostriedkov na výmenu starších vrátnikov (zvončekov),
s určitosťou sa odporúča inštalácia digitálnych dvojvodičových systémov. Odporúčame najmä inteligentných vrátnikov komunikujúcich
aj na báze mobilných operátorov. Potom každé volanie do bytu od domovej brány môžete kontrolovať či už ste v byte, alebo
odkiaľkoľvek na svete. A v prípade podzrenia účinne spätným telefonátom požiadať o pomoc.

Pri viacpodlažných obytných domov takýto bezdrátový inteligentný systém vrátnikov GSM je na cenovej úrovni bežných vrátnikov
(napr. Tesla KARAT). Investujte do vlastnej bezpečnosti. Chráňte si efektívne svoju bezpečnosť a svoj majetok. Vaša investícia
sa rýchlo vráti. Vymeňte starých a neefektívnch vrátnikov za efektívne.

Ponúkame najmä bezdrôtového inteligentného domového vrátnika MULTI-GSM-273. Ide o anglický výrobok. Je vhodný najmä pre
viacpodlaažné bytové objekty bez dátovej LAN siete a bez IP telefónnej ústredne. Nevyžadaje žiadne investičné náklady na kabeláž
po dome. Ani na domofóny, ktoré predstavujú podstanú výšku nákladov z ceny bežných vrátnikov. Lebo citovaný inteligentný
vrátnik komunikuje na báze mobilných operátoroch (GSM) medzi vonkajším panelom a mobilnými GSM telefónmi v bytoch. A dnes,
v každom byte najmenej jeden takýto mobilný telefón je. Preto ak ušetríte na investčných nákladov za kabeláž a bytové telefóny
(domofóny), nepresiahne cena GSM vrátnika náklady za bežného vrátnika (napr. Tesla). Zvýšené prevádzkové náklady za hovory
cez mobilnú sieť sa dajú eliminovať dohodou o hromadných paušáloch s mobilnými operátormi.

Z bežných vrátnikov odporúčame pre obytné domy a menšie administratívne a výrobné objekty najmä český kompaktný, kvalitný
a cenovo dostupný výrobok CzechPhone, alebo tradičné slovenské výrobky Tesla KARAT a GUARD.

Pre administratívne a výrobné ojekty ktoré sú už pripojené na akúkoľvek pobočkovej telefónnu ústredňu (PBX) odporúčme osvedčený
tradičný český výrobok ATEUS® HELIOS, alebo pre tie ktoré sú už pripojené na digitálnu pobočkovú telefónnu ústredňu PBX IP)
a tiež aj na dátovú sieť LAN, odporúčame inteligenného domového vrátnika českej značky 2N® HELIOS IP.

Servis

Pre všetky nami realizované dodávky štandardne zabzpečujeme záručný a pozáručný servis. Okrem toho zabezpečujeme na objednávku
servis domových vrátnikov všetkých značiek a tiež servis zošuverených domových dverí a brán, poštových schránok, ako aj samozatváračov
dverí, prípadne drobné súvisiace stavebné práce.