Dorozumievacie systémy

Dorozumievacie systémy

                      Úvod - Hlavná stránka                                                                                                  Predošlá stránka
Späť na predchádzajúcu stránku

Dorozumievacie systémy

Medzi dorozumievacie systémy zaraďujeme nasledujúce dodávky, montáž a servis,
s použitím najmä pre domových vrátnikov v obytných domov, admimistratívnych budovách
a výrobných objektov malých a stredných podnikateľov:
 • domoví vrátnici funkčne pozostávajú z
  • prístupovej
  • dorozumievaciej časť (systém).

 • dorozumievací systém domových vrátnikov,
  pre viac info klik na tento obrázok

  umožňuje v budove nebývajúcej osobe (návšteve), aby sa skontaktovala
  s osobou ktorú chce navšíviť a požiadala ju o umožnenie
  vstupu do budovy (otvorenia vstupných dverí) pomocou
  zariadenia, ktoré vo všeobecnosti pozostáva z týchto
  častí dorozumievacie systému:
 • panela domového vrátnika nachádzajúceho sa z vonkajšej
  • na prenos zvuku medzi panelom a bytovým telefónom a naopak
   • modulu s tlačidlami (zvončeky) na priamu voľbu
    vyzvonenia bytového telefónu návštevou,
   • modulu s klávesnicou na číselnú voľbu
    vyzvonenia bytového telefónu a modulu popisného
    s menami a číslami bytových telefónov,
  • domofónu tj. bytového telefónu, ktorý
   po vyzvonení umožní hlasovú komunikáciu medzi bytom
   a panelom a z ktorého telefónu je možné na diaľku
   odblokovať zámok vstupných dverí a umožniť ich otvorenie.


  Naša ponuka
  Ponúkame systémy rôznej cenovej úrovne a od rôznych výrobcov.
  Ak však hlavným ukazovateťom pri ich výbere je cena, spomeňme si na
  starú múdrosť: "som taký bohatý aby som kupoval lacné veci?".
  Preto pred výberom odporúčame sa poradiť s snami. My vám navrhneme
  kvalitné, spoľahlivé a vhodné riešenia v rôznych cenových úrovniach.
  Spoľahnite sa na naších odborníkov. Pri výbere Vás vždy upozornia
  aj na vhodnosť takéhoto výberu. Pretože nie každé riešenie,
  aj keď je akokoľvek kvalitné a spoľahlivé, je aj vhodné. A malokedy
  je pritom rozhodujúca cena.

  Dochádzkové systémy
  Máte prehľad o príchode a odchode Vašich zamestnancov na Vaše pracovisko?
  O ich pohybe na pracovisku? Nie?
  Váš problém vyrieši zavedenie počítačovej evidencie dochádzky.
  Program vypočíta kompletnú dochádzku zamestnanca za dané obdobie.
  Tým nielenže zdvihnete pracovnú disciplínu, ale aj ušetríte finančné prostriedky.
  Budete platiť len za skutočnú prítomnosť
  na pracovisku.

  Oznamovacie systémy
  Ponúkame zariadenia a dodávky určené na ozvučenie miest,
  obcí, budov, výrobných hál, obchodných domov, a pod.

  Servis
  Pre všetky nami realizované dodávky štandardne zabzpečujeme
  záručný a pozáručný servis. Okrem toho zabezpečujeme
  na objednávku servis domových vrátnikov všetkých značiek,
  prípadne drobné súvisiace stavebné práce.