Prenosové systémy

Prenosové systémy

                      Úvod - Hlavná stránka                                                                                                  Predošlá stránka
Späť na predchádzajúcu stránkuPrenosové systémy

Medzi prenosové systémy zaraďujeme nasledujúce dodávky, montáž a servis, najmä pre obytné domy, admimistratívne budovy
a výrobné objekty, pre malých a stredných podnikateľov:
Kabelážne systémy a štrukturovaná kabeláž

Štrukturovaná kabeláž

Štrukturovaná kabeláž (počítačové siete) sú nevyhnutným komunikačným prostriedkom. Základným prenosovým
médiom v rámci budov alebo areálov stali medené TP káble. Káblové rozvody sa realizujú podľa presne stanovených pravidiel
a noriem. Takto realizovaný kabelážny systém nazývame štrukturovaná kabeláž.

Štruktúrovaný kabelážny systém

Je základom komunikačnej infraštruktúry „inteligentných budov", t.j. pasívna časť komunikačnej siete (WAN a/alebo LAN). Hlavnými požiadavkami
pri návrhu štruktúrovanej kabeláže sú z hľadiska jeho využitia a funkčnosti, požiadavky vytvoriť univerzálny kabelážny systém,
ktorý zvládne prenášať vysokorýchlostné dáta, hlas, obraz prípadne iných perspektívnych technológií, po jedinom prenosovom médiu (kábly).
Štruktúrovaná kabeláž je teda z tohoto pohľadu inteligentný a flexibilný univerálny systém. Celá technológia je pritom postavená
len na metalických alebo optických kábloch, pípadne je možné vhodne tieto systémy kombinovať. Rýchlosť prenosu informácií
po tomto zariadení môže byť od 100 Mbit/s až po niekoľko desiatok Gbit/s. Možnosť prenosu údajov týmito rýchlosťami je teda
zárukou, že vaša spoločnosť, príp. domácnosť bude schopná sledovať vývoj a trendy v oblasti informačných technológií.

Štruktúrovaná kabeláž umožňuje "užívateľom" priestorov meniť vzhľad interiéru podľa svojich predstáv
a pri vhodnej konfigurácii kabelážneho systému vylučuje potrebu naťahovania káblov po celej miestnosti. Aby však takýto systém
dokonale spĺňal v budúcnosti svoje poslanie, je nutné venovať pozornosť už návrhu kabeláže a dôkladnému zváženiu všetkých
požiadaviek. Hlavnou výhodou týchto systémov je, že pri ich použití zaniká potreba ťahať separátnu kabeláž pre každú technológiu (komunukačný systém).
Použije sa jeden typ kábla, po ktorom (cez moduly Switch a/alebo Router) je možné preniesť hlas (telefón), dáta (PC) aj obraz (TV).

Typická štruktúrovaná kabeláž pozostáva z týchto elementov:
  • areálový uzol, uzly budov a uzly podlaží,
  • telekomunikačné zásuvky,
  • káblové rozvody,
  • hlavná zbernica areálu (Campus Backbone), káblový prepoj medzi uzlami budov a areálovým uzlom,
  • hlavná zbernica budovy (Building Backbone),
  • vertikálna kabeláž, tj. káblový prepoj medzi uzlami podlaží, a uzlom budovy,
  • horizontálna kabeláž, t.j. káblový prepoj medzi telekomunikačnými zásuvkami a uzlom podlažia

Telekomunikačný lokálny kabelážny systém (LAN)

Telekomunikačný lokálny analógový kabelážny systém (LAN) tj. telekomunikačná lokálna analógová kabeláž sa realizuje väčšinou pre pripojenie analógových pobočkových telefónnych ústrední a analógových telefónnych a faxových prístrojov na verejnú analógovú telefónnu sieť (VTA) a analógovú mobilnú sieť (MSM), alebo cez digitálny usmerňovač (router) na digitálnu VTS a na digitálnu nobilnú sieť (GSM).

Telekomunikačný lokálny digitálny kabelážny systém (LAN) tj. telekomunikačná lokálna digitálna štrukturovaná kabeláž sa realizuje väčšinou pre prenos zvuku, obrazu a dát z dátovej ethernetovej siete (internet, WAN, LAN), cez digitálne verejné a pobočkové telefónnych ústrední (PBX, IPBX, VoIP) do koncových zariadení užívateľa (digitálne a VoIP telefóny, PC TV), umiestnených v byte, kancelárií, alebo v priestoroch poskytovania služieb, prípadne výroby.
Plnohodnotná telekomunikačná a dátová štrukturovaná sieť (kabeláž, rozvod), pred jej uvedením do prevádzky, podlieha revíznemu
konaniu kompetentným revíznym technikom s patričným oprávnením tak, aby spĺňala požiadavky na pripojenie na verejnú telekomunikačnú
sieť (VTS) a na mobilnú sieť operátorov. Takáto plnohodntná dátová sieť umožní užívateľovi voliť operátora a rozsah služieb podľa vlastných
predstáv a potrieb.

Bezdrôtový prenos

Bezdrôtový lokálny prenos WiFi (Wireless LAN) sa realizuje najmä ak je to často jediné možné riešenie tam,
kde by vedenie káblov znamenalo neúmerne vysoké náklady (historické budovy, rozkopávky ciest, tratí, a pod).