prístupové systémy

Prístupové systémy

                      Úvod - Hlavná stránka                                                                                                  Predošlá stránka
Späť na predchádzajúcu stránku

Prístupové systémy

Medzi prístupové systémy zaraďujeme nasledujúce dodávky, montáž a servis, s použitím najmä pre obytné domy, admimistratívne budovy
a výrobné objekty, pre malých a stredných podnikateľov:
  • dochádzkové systémy,
  • oznamovacie systémy (miestny rozhlas),
  • osvetlovacie systémy (úsporné senzorové),
  • poštové schránky,
  • vstupné dvere (brány),
  • samozatvárače dverí,
  • elektro mechanické zámky,
  • elektro magnetické zámky,
  • servis a opravy (prístupových systémov),
  • stavebné a vodoinštalačné práce

Naša ponuka
Ponúkame systémy rôznej cenovej úrovne a od rôznych výrobcov. Ak však hlavným ukazovateťom pri ich výbere je cena, spomeňme si na
starú múdrosť: "som taký bohatý aby som kupoval lacné veci?". Preto pred výberom odporúčame sa poradiť s snami. My vám navrhneme
kvalitné, spoľahlivé a vhodné riešenia v rôznych cenových úrovniach. Spoľahnite sa na naších odborníkov. Pri výbere Vás vždy upozornia
aj na vhodnosť takéhoto výberu. Pretože nie každé riešenie, aj keď je akokoľvek kvalitné a spoľahlivé, je aj vhodné. A malokedy
je pritom rozhodujúca cena.

Dochádzkové systémy
Máte prehľad o príchode a odchode Vašich zamestnancov na Vaše pracovisko? O ich pohybe na pracovisku? Nie?
Váš problém vyrieši zavedenie počítačovej evidencie dochádzky. Program vypočíta kompletnú dochádzku zamestnanca za dané obdobie.
Tým nielenže zdvihnete pracovnú disciplínu, ale aj ušetríte finančné prostriedky. Budete platiť len za skutočnú prítomnosť
na pracovisku.

Oznamovacie systémy
Ponúkame zariadenia a dodávky určené na ozvučenie miest, obcí, budov, výrobných hál, obchodných domov, a pod.

Osvetlovacie systémy
Nainštalujeme Vám úsporný sezorový systém osvetlenia vchodv a chodieb najmä obytných domov

Poštové schránky
Poštové schránky sa umiestňujú do viacpodlažných obytných domov v súlade s normou Budovy na bývanie
(STN 73 4301) a s Poštovým poriadkom (§ 46, ods.3), ktoré hovoria o umiestnení poštových schránok tak, aby umožňovali vkladanie
zásielok bez potreby otvárať vstupné dvere. Minimalizujú potrebu vstupu cudzích ľudí do objektu, čím chránia Váš majetok.
Možno Vám budú viac vyhovovať jednostranné schránky, ktoré tiež ponúkame.

Samozatvárače domových dverí
Dodávame, montujeme, opravujeme, zabezpečujeme správu a servis samo zatváračov dveri, najmä výrobkov "BRANO".
Sme k tomu u firmy BRANO špeciálne vyškolení.

Servis
Pre všetky nami realizované dodávky štandardne zabzpečujeme záručný a pozáručný servis. Okrem toho zabezpečujeme
na objednávku servis domových vrátnikov všetkých značiek, zošuverených domových dverí a brán, poštových schránok, ako aj
samozatváračov dverí, prípadne drobné súvisiace stavebné práce.