servis a oprava prístupových systémov


Servis a oprava prístupových systémov

Spoplatnenie výkonu za servis, opravu a správu
vrátnikov, prístupových, tiež oznamovacích,
dochádzkových a osvetlovacích systémov,
samozatváračov dverí, ako aj vstupných dverí,
brán a poštových scránok, a.i.

 • za každú odpracovanú hodinu za výkon záručného a pozáručného
  servisu, správy a opravy je účtovaná suma 40.- €, vr. dopravy,
  programovania, a.i.
 • za každý požadovaný súrny výjazd do 24 hodín od nahlásenia
  neodkladnej opravy poruchy je osobitný náhlostný príplatok 10.- €,
 • za každý požadovaný expresný výjazd do 12 hodín od nahlásenia
  neodkladnej opravy poruchy je osobitný expres.príplatok 20.- €,
 • za každý nutný alebo požadovaný nočný výjazd od 22 do 06 hodín
  je osobitný nočný príplatok 30.- €,
 • vyúčtovanie drobného ištalačného materiálu, potrebného na
  odstránenie poruchy aj bez súhlasu platiteľa (správcu domu),
 • vyúčtovanie iného ako drobného inštalačného materiálu len so
  súhlasom platiteľa (správcu domu),
 • množstvo hodín a rozsah prác potvrdzuje prítomný užívateľ
  (poverená osoba) na Servisnom liste, ktorý tvorí prílohu faktúry.
Späť na predchádzajúcu stránku

Servis a opravy domových vrátnikov

Ide najmä o:

 • Záručný a pozáručný servis.
 • Výkon správcu systému.
 • Pravidelné mesačné prehliadky systému.
 • Odstraňovanie porúch do 36 hodín, s príplatkom do 12 hodín.
 • Identifikácia poruchy telefónnej ústredne alebo vedenia.
 • Výmena vadných komponentov.
 • Opravy vedení a rozvodov.
 • Zabezpečovanie prenosu hovoru (pri vyzvonení bytu z tabla)
  do mobilného telefónu užívateľa byta.
 • Zabezpečovanie diaľkového otvárania domových dverí z
  mobilného telefónu užívateľa bytu.
 • Rozširovanie o kamerové systémy.
 • Elektronické monitorovanie otvárania domových dverí.
 • Diaľková správa a sledovanie - monitorovanie systému.
 • Návrh optimalizácie systému s využitím dostupných programov
  telekomunácií, GSM brán a príslušných programov mobilných
  operátorov a prepojením do sietí alternatívnych operátorov.

 • Späť na predchádzajúcu stránku

  Servis a opravy samozatváračov dverí

  Dodávame, montujeme,
  opravujeme, zabezpečujeme
  správu a servis, najmä BRANO.

  Návod na výber zatvárača BRANO.

  I. Základné informácie:

1. Vaše dvere môžu mať ľavé alebo
pravé prevedenie. Ako to spoznáme
Ľavé dvere (L) sa otvárajú
k pozorovateľovi a pánty dverí sú
vidieť naľavo.
Pravé dvere (P) sa otvárajú
k pozorovateľovi, ale pánty dverí sú
vidieť vpravo.
2. Všetky zatvárače BRANO možno
použiť pre obe prevedenia. Montážny
návod popisuje jednoduchú
manipuláciu pre montáž na ľavé aj
pravé dvere. Návod je priložený ku
každému zatváraču.
3. V prípade nedostatku priestoru
v smere otvárania dverí, je možno
zatvárač namontovať „hore nohami“.
Všetky funkcie zatvárača ostávajú
zachované. ( Pozn: neplatí pre typ R12,
R12A)
4. Pri montáži na vonkajšie dvere
doporučujeme, pokiaľ je to možné,
montáž z vnútornej strany dverí.
Dôvodom sú poveternostné vplyvy,
striedanie teplôt, možnosť krádeže a
pod.

II. Výber vhodného typu zatvárača:

1. Typ zatvárača určíme podľa vzhľadu
samotného zatvárača, vzhľadu dverí,
farby dverí, možnosti uchytenia.
2. Doporučujeme jednotlivé typy podľa
nasledujúcej tabuľky:

Typ
zatvárača
Typ dverí Poznámka
R12
R12A
Dvere klasické,
historické,
skladové,
priemyslové,
staršie
výťahové
Jednoduchšie
otváranie
v počiatočnej
fáze
( malé deti,
starší ľudia)
K204
K214
Dvere klasické,
kancelárie,
úrady
Jednoduchšie
otváranie
v počiatočnej
fáze
(malé deti,
starší ľudia)
P100
D80, Bxx
Moderné dvere,
plastové dvere,
nové typy
výťahových
dverí,
moderný
vzhľad
budovy.
Doplnkové
funkcie:
tzv.kočíková
fáza
(spomalenie
zatvárania
dverí pre
lepší prechod
pomalších
osôb
( invalidi,
kočíky,..)

III. Výber vhodného typu zatvárača:

1. Ak poznáme váhu dverí vyberieme
zatvárač podľa nasledujúcej tabuľky.
2. Ak nepoznáme váhu dverí môžeme ju
orientačne určiť podľa šírky. Opäť
použijeme nasledujúcu tabuľku.
Hodnoty platia pre klasické dvere
( drevené dvere s jedným sklom,
neprotipožiarne). V tomto prípade
doporučujeme použiť zatvárač o 1
stupeň väčší.

Č. Vá-
ha
kg
Šír-
ka
cm
Č. Vá-
ha
kg
Šír-
ka
cm
Č. Vá-
ha
kg
Šír-
ka
cm
Typ Vá-
ha
kg
Šír-
ka
cm
1 Do 25 70 3 40-65 100 1 15-40 80 B87 25-45 85
2 20-38 80 4 55-85 105 2 25-45 90 B88 40-65 95
3 30-60 90 5 80-150 120 3 40-65 100 B89 60-85 110
4 42-70 105 6 100-140 150 4 60-80 110 B94

80-120

130
K204, K214, R12, R12A D80 P100 B87-94

Servis a opravy zošuverených a skrížených
vstupných domových dverí a brán

Nefunkčné zošuverené a skrížené (najmä ocelové) vchodové dvere a
brýny do obytných domov, administratívných budov, výrobných objektov
a ubytovacích reštauračných priestorov, vrátane samozatváračov a zámkov,
opravíme alebo vymeníme a zabezpečíme dlhobobým servisom.

Informujte sa. Poradíme Vám a najdeme pre Vás vhodné riešenie.