Tesla GUARD

Domový vrátnik GUARD

                      Úvod - Hlavná stránka                                                                                                  Predošlá stránka


Späť na predchádzajúcu stránku

Tesla GUARD

Ide o bežný inovovaný digitálny 2-vodičový audio systém GUARD, bez možnosti jeho rozšírenia o video, nadväzujúci na tradičný, spoľahlivý a na údržbu nenáročný systém slovenského výrobcu TESLA.

Zloženie a fungovanie systému dorozumievacieho audio sytému DDS TESLA GUARD je podobné ako u audio dorozumievacieho audio systému DDS TESLA KARAT, avšak DDS Tesla GUARD nie je určené pre video systém, komunikuje iba v sytéme audio. U DDS Tesla GUARD je oproti DDS Tesla KARAT iný iba tvar vonkajšieho panelu (tabla).

Rovako tak zloženie, tvar komponetov a fungovanie prístupového systému EDV TESLA GUARD je totožné s prístupovým systémom EDV TESLA KARAT.

Informujte sa. Poradíme Vám a najdeme pre Vás vhodné riešenie.